• Polygrafia


    Veľkoplošná tlač a prezentačné systémy
  • Strojárstvo


    Návrh a vývoj strojov, zariadení, prípravkov a priemyselných vybavení
  • Polygrafia


    Ofsetová tlač a kniháreň