AKTIVAČNÝ LIS HAP2080K

Zariadenie slúžiace na aktiváciu hotmelt lepidla pri aplikácii povrchových materiálov na plastové diely.

Stroj s ručným vkladaním a vyberaním dielov, s nastaviteľnou medzerou pri aktivácii lepidla. Riadenie diskrétne, termostat digitálny, nastavenie časových intervalov digitálne (podľa definícií pracovného procesu).