23.6.2021 12:37 REV2 súbor:

V2

23.6.2021 16:17 REV2.1 step súbory (väčší uhol otvorenia voči REV2)

príruba robota

otvorené s dielmi

skrutkovanie matíc

skrutkovanie skrutiek