Návrh vozíkov pre JIT

Overview

CAD návrh finálnej verzie vozíka

Client

Faurecia

Skills

CNC, CAD
Stroje, zariadenia