O firme

CROCUS konštrukčná kancelária bola založená 01.06.1990. Zaoberala sa návrhom rôznych jednoúčelových strojov a zariadení. Okrem toho vykonávala aj vydavateľskú činnosť. Postupom času, keď na Slovensku klesal dopyt po strojárskej výrobe a konštrukcii sa začala firma zaoberať polygrafiou vo väčšom meradle. V roku 1997 sa pretransformovala na s.r.o. a zakúpením prvých tlačiarenských strojov sa rozbehla ofsetová tlač pre menších aj väčších regionálnych zákazníkov. Neskôr, po otvorení voľného obchodu v EÚ sa okruh zákazníkov rozšíril až po Veľkú Britániu. V súčasnosti strojový park dovoľuje rýchlu výrobu tlačovín a ich následné knihárske spracovanie. Od jednoduchých jednofarebných kartičiek po viacstranové katalógy a knihy šité rôznymi typmi väzieb.
Z dôvodu diverzifikácie výroby sa firma vrátila k pôvodným koreňom – strojárstvu. Vysoký počet nových podnikov v Automotive sfére na Slovensku a ich potreba rôznych prípravkov, zariadení a špeciálnych, na mieru šitých strojov ponúkla firme CROCUS možnosť rozvíjať svoje aktivity aj v tejto oblasti.