Strojárstvo

Návrh a výroba vybavení prevádzok, prípravkov, strojov a zariadení podľa vstupných požiadaviek.

#1 CAD návrh s prihliadnutím na špecifikáciu (napr. tzv. Lastenheft) procesu, pre ktorý je dané zariadenie navrhované.
Samozrejmosťou je prihliadnutie na platné legislatívne požiadavky danej krajiny použitia (normy, smernice). Pracujeme na platforme SolidWorks.

#2  zapracovanie pripomienok a zmien zákazníka, ktoré vzniknú počas odsúhlasenia procesu

#3 kompletná technická dokumentácia pre výrobu včítane návrhu ovládacieho systému

#4 výroba jednotlivých komponentov (zvárané konštrukcie, trieskové obrábanie, CNC obrábanie prípravkov a foriem, montáž a odskúšanie, nastavenie)

#5 ak si to kategória zariadenie vyžaduje, skúšky u autorizovanej organizácii (kategorizácia podľa ES 436)

#6 doprava, montáž, školenie obsluhy a údržby